Linker


Aksjon Rett E18's Facebook-gruppe:
http://www.facebook.com/AksjonRettE18

Informasjon om Bypartiet:
http://folketsbypakke.no/staticpages/index.php/bypartiet

Folkeaksjonen for Alternativ Bypakke Grenland:
http://www.folketsbypakke.no

Facebook-gruppen til Folkeaksjonen for Alternativ Bypakke Grenland:
https://www.facebook.com/FolketsBypakke?fref=ts

Facebook-gruppen "Nei til bomfinansiert Bypakke Grenland":
http://www.facebook.com/pages/Nei-til-Bomfinansiert-Bypakke-Grenland-Nok-er-nok/452470281496178

Opplysningsrådet For Veitrafikken:
http://www.ofv.no

Bedre veier NÅ!:
http://www.bedreveier.org

Bilaksjonen:
http://www.bilaksjonen.no

Nei til Frontkollisjoner:
http://www.frontkollisjoner.no

Sikker trafikk:
http://www.sikkertrafikk.no

Rune Gjedrems private forslag til Ny E39:
http://www.nye39.no

Konseptvalgutredningen for strekningen Langangen - Grimstad:
http://www.vegvesen.no/_attachment/74226/binary/44813

Interessant artikkel i Aftenposten om E18's historie:
http://bil.aftenposten.no/bil/Den-gang-E18-var-en-kjerrevei-11829.html

Interessant artikkel i VG om dårlig veikvalitet:
http://www.vg.no/bil-og-motor/artikkel.php?artid=175009

Interessant artikkel i VG om norske omveier:
http://www.vg.no/bil-og-motor/artikkel.php?artid=10066070