Hovedside


Aksjon Rett E18 ble etablert i år 2012 for å bidra til at det i fremtiden etableres en rett motorvei mellom Oslo og Sørlandet, hvilket innebærer en reduksjon i kjøretid på 30 - 40 minutter avhengig av fartsgrense og trasévalg. Basert på eksisterende trafikkgrunnlag er det dokumentert at en slik investering vil gi en samfunnsøkonomisk gevinst på ca. 10 mrd. kr.

En slik motorvei vil også bidra til å knytte fire av Norges åtte største byer tettere sammen: Oslo, Drammen, Grenland og Kristiansand. Dessuten vil det føre til utvidet felles bo- og arbeidsmarked og dermed vekst i produktivitet og eiendomsverdier.

I mars 2015 gikk Aksjon Rett E18 sammen med Folkeaksjonen for Alternativ Bypakke Grenland og etablerte et nytt politisk parti, Bypartiet, som gjorde et brakvalg i Skien kommune med hele 14% oppslutning.


Aksjon Rett E18's høringsuttalelse til Nasjonal Transportplan for 2014 - 2023:

Aksjon Rett E18's høringsuttalelse til reguleringsplanen for ny E18 i Bamble:

Aksjon Rett E18's høringsuttalelse til areal- og transportplanen for Grenland:

Aksjon Rett E18's memorandum overlevert til samferdselsminister Solvik-Olsen:

Konsulentselskapet COWI's rapport med trafikkdata relevante for Rett E18:

Konsulentselskapet COWI's rapport med simulerte kjøretider Skien - Porsgrunn:

Konsulentselskapet COWI's rapport med økonomisk beregning for Rett E18:

Partiprogram for Bypartiet, som stiller til valg i Skien kommune i år 2015:

Bypartiets dokumentasjon på behovet for ny KVU for Bypakke Grenland fase 2/3:

Innspill til Nye Veier ifm. planleggingen av E18 Dørdal - Grimstad:
Siste nytt:

  • 01.01.2016: Nyheter etter 1. januar 2016 legges kun ut på Facebook-siden til Aksjon Rett E18
  • 26.10.2015: Rett E18 og Folkets Bypakke ble presentert for Porsgrunn Rotaryklubb
  • 14.09.2015: Bypartiet, som har Rett E18 som én av to hovedsaker, fikk 14% oppslutning ved kommunevalget i Skien!
  • 11.05.2015: I begge de to siste meningsmålingene til TV2 ligger Bypartiet på vippen i Skien.
  • 12.02.2015: Aksjon Rett E18 og Folkeaksjonen for Alternativ Bypakke Grenland har etablert et nytt politisk parti, Bypartiet, som stiller til valg i Skien.

Se eldre nyheter

Kartet nedenfor viser et eksempel på en effektiv, helhetlig stamveiløsning som knytter landsdelene og de største byene bedre sammen. Det bør også legges til rette for fartsgrense på 130 km/t.

Slik, ikke slik

De to bildene nedenfor illustrerer kontrastene mellom Texas - hvor velfungerende veinett er "a matter of pride" - og Norge, et infrastrukturelt kriseområde. Det øverste bildet viser krysset mellom Beltway og Katy Freeway i Houston etter oppgraderingen i 2008. Øst for dette krysset har Katy Freeway ca. 24 filer over en strekning på flere kilometer dersom HOV-lanes og feeder-lanes inkluderes. Det nederste bildet viser Fylkesvei 32 over Siljan [1]. Dette er hovedveien mellom Norges hovedstad og Norges industrielle hovedstad - Oslo og Grenland - som også er Østlandets to største byer. Veien driver pendlere til vanvidd.

[1] NRK: http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostafjells/telemark/1.7540717