Nyheter


 • 27.11.2014: Aksjon Rett E18 offentliggjorde en COWI-rapport med trafikksimuleringer og samfunnsøkonomiske beregninger for Rett E18. Rapporten ble omtalt på Hegnar.no.
 • 16.09.2014: Aksjon Rett E18 offentliggjorde en COWI-rapport om kjøretider mellom Skien og Porsgrunn, med og uten Bypakke Grenland. Rapporten ble omtalt i Aftenposten.
 • 02.09.2014: Aksjon Rett E18 holdt et lengre foredrag om stamveinettet for Skien Næringsforening
 • 10.08.2014: I løpet av natten har graffitikunstnere illustrert "Skiens død" på en bygård i sentrum
 • 25.04.2014: I et lengre leserinnlegg i grenlandsavisene sannsynliggjøres det at alle de fire største planlagte veiinvesteringene i Telemark kan komme til å ende opp som feilinvesteringer
 • 11.02.2014: Aksjon Rett E18 hadde stand på den nasjonale veikonferansen i Bergen
 • 27.01.2014: Rett E18 ble presentert for samferdselsminister Ketil Solvik Olsen og statssekretær Bård Hoksrud på ministerens kontor
 • 04.01.2014: Folkeaksjonen for Alternativ Bypakke Grenland og Aksjon Rett E18 hadde møte med statssekretær Bård Hoksrud, der vi primært diskuterte internveinettet i Grenland
 • 08.11.2013: Det gjensidig ekskluderende prosjektet E18 Rugtvedt - Dørdal er ikke tatt med i statsbudsjettet
 • 30.10.2013: Artisten Chim1 lanserte i dag en rappelåt om Bypakke Grenland, der Rett E18 er nevnt i teksten
 • 17.10.2013: Rett E18 ble presentert for Aksjon Bedre Vei i Oslo, som vil gi innspill til den nye motorveiplanen
 • 30.09.2013: Informasjonsmøte avholdt med Skien Frp
 • 08.09.2013: Video om norsk veibyging lanseres på Youtube
 • 27.06.2013: Aksjonsgruppens Facebook-side runder i dag 3000 likes!
 • 18.06.2013: Video om Bypakke Grenland lanseres på Youtube
 • 14.04.2013: Nasjonal Transportplan publiseres, hvor det som før legges opp til klattvise utbedringer på eksisterende veinett.
 • 09.04.2013: Aksjon Rett E18 har leserinnlegg i Varden, som kan sees på Facebook-siden.
 • 20.02.2013: Video om Rett E18 lanseres på Youtube
 • 04.01.2013: Aksjon Rett E18 hadde møte med Opplysningsrådet For Veitrafikken, der Rett E18 ble presentert
 • 19.11.2012: Oppdatert nåverdi-beregning (se Excel-ark ovenfor) basert på Hagen-utvalgets anbefalinger viser at planlagt utbygging av E18 gjennom Bamble trolig vil bli den største samfunnsøkonomiske skandalen i nyere norsk historie
 • 03.10.2012: Hagen-utvalget overleverte i dag sin utredning om samfunnsøkonomiske analyser til Finansdepartementet. Utredningen er svært relevant for Rett E18
 • 01.10.2012: Rune Gjedrem lanserer interessant forslag for E39, hvor planleggingen har vært like dårlig som for E18. Se www.nye39.no
 • 22.08.2012: Aksjon Rett E18 lanseres!
 • 07.08.2012: Informasjon om Rett E18 sendes til utvalgte medier
 • 26.06.2012: Høringsuttalelse til Nasjonal Transportplan sendes til Samferdselsdepartementet
 • 23.12.2011: COWI leverer rapport med oppdaterte og troverdige trafikktall
 • 04.09.2011: Arbeidet med Aksjon Rett E18 påbegynnes
 • 17.04.2009: Metier og Møreforskning kvalitetssikrer konseptvalgutredningen for E18 Langangen - Grimstad uten at muligheten for Rett E18 blir vurdert
 • 29.09.2008: Statens Veivesen leverer konseptvalgutredning for E18 Langangen - Grimstad uten at muligheten for Rett E18 blir vurdert