Hovedside


Aksjon Rett E18 ble etablert i år 2012 for å bidra til at fremtidens E18 bygges i tilnærmet rett linje mellom Oslo og Sørlandet, hvilket innebærer en reduksjon i kjøretid på ca. 35 minutter sammenlignet med utbygging langs dagens trasé gjennom Bamble. Basert på eksisterende trafikkgrunnlag er det dokumentert at en slik investering vil gi langt høyere samfunnsøkonomisk avkastning enn gjeldende plan.

Sør for Grenland er det ikke trafikkgrunnlag for mer enn én 4-felts motorvei. Dersom denne bygges langs dagens omvei gjennom Bamble, slik det nå er planlagt, er muligheten for Rett E18 spolert for all fremtid. Det er derfor ønskelig at den planlagte utbyggingen langs dagens trasé settes på vent inntil Rett E18 er utredet.

I mars 2015 gikk Aksjon Rett E18 sammen med Folkeaksjonen for Alternativ Bypakke Grenland og etablerte et nytt politisk parti, Bypartiet, som gjorde et brakvalg i Skien kommune med hele 14% oppslutning. Partiprogram, kandidatliste og innmeldingsskjema finner du her.


Aksjon Rett E18's høringsuttalelse til Nasjonal Transportplan for 2014 - 2023:

Aksjon Rett E18's høringsuttalelse til reguleringsplanen for ny E18 i Bamble:

Aksjon Rett E18's høringsuttalelse til areal- og transportplanen for Grenland:

Aksjon Rett E18's memorandum overlevert til samferdselsminister Solvik-Olsen:

Konsulentselskapet COWI's rapport med trafikkdata relevante for Rett E18:

Konsulentselskapet COWI's rapport med simulerte kjøretider Skien - Porsgrunn:

Konsulentselskapet COWI's rapport med økonomisk beregning for Rett E18:

Partiprogram for Bypartiet, som stiller til valg i Skien kommune i år 2015:

Bypartiets dokumentasjon på behovet for ny KVU for Bypakke Grenland fase 2 & 3:Siste nytt:

  • 26.10.2015: Rett E18 og Folkets Bypakke ble presentert for Porsgrunn Rotaryklubb
  • 14.09.2015: Bypartiet, som har Rett E18 som én av to hovedsaker, fikk 14% oppslutning ved kommunevalget i Skien!
  • 11.05.2015: I begge de to siste meningsmålingene til TV2 ligger Bypartiet på vippen i Skien.
  • 12.02.2015: Aksjon Rett E18 og Folkeaksjonen for Alternativ Bypakke Grenland har etablert et nytt politisk parti, Bypartiet, som stiller til valg i Skien.
  • 27.11.2014: Aksjon Rett E18 offentliggjorde en COWI-rapport med trafikksimuleringer og samfunnsøkonomiske beregninger for Rett E18. Rapporten ble omtalt på Hegnar.no.

Se eldre nyheter

Som illustrert nedenfor, vil den planlagte utbyggingen gjennom Bamble føre til en 3-tallsformet E18 mellom Oslo og Sørlandet. Aksjon Rett E18's forslag, derimot, vil gi en P-formet veiløsning, som vil være sammenfallende med de sterkeste trafikkstrømmene i landsdelen.

Slik, ikke slik

De to bildene nedenfor illustrerer kontrastene mellom Texas - hvor velfungerende veinett er "a matter of pride" - og Norge, et infrastrukturelt kriseområde. Det øverste bildet viser krysset mellom Beltway og Katy Freeway i Houston etter oppgraderingen i 2008. Øst for dette krysset har Katy Freeway ca. 24 filer over en strekning på flere kilometer dersom HOV-lanes og feeder-lanes inkluderes. Det nederste bildet viser Fylkesvei 32 over Siljan [1]. Dette er hovedveien mellom Norges hovedstad og Norges industrielle hovedstad - Oslo og Grenland - som også er Østlandets to største byer. Veien driver pendlere til vanvidd.

[1] NRK: http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/ostafjells/telemark/1.7540717